Hyresvillkor

 /fjaril.jpg1) Ankomst/Avresa

Tillgång till huset fås tidigast kl 16.00 på ankomstdagen (normalt lördag) och huset skall lämnas senast kl 10.00 på dagen för avresan (normalt lördag).

2) Bokning antal boende

Fastigheten får inte bebos av fler än åtta personer om inte annat överenskommits. Husdjur är inte tillåtna. Hyresgästen kan välja att ta med sängkläder och handdukar annars kan det hyras för 150 per person och set.

3) Betalning och deposition

Vid bokning av huset förfaller 20 % av hyran till betalning på kontonr i svensk bank. Resterande hyresbelopp och betalning för slutstädning och hyra av lakan/handdukar ska betalas senast 2 månader innan hyresperioden. Allt detta ges information om i bokningsbekräftelsen som vi skickar efter bokning.

Om du bokar mindre än 2 månader innan hyresperioden skall hela beloppet betalas vid bokning. Om hela hyresbeloppet inte betalas i tid, kan ägaren utan förvarning avboka. Alla priser är inklusive el, värme och vatten. Adress lämnats i samband med information om utlämning av nycklarna.

För att säkerställa att husets standard upprätthålls, dvs kunna åtgärda eventuella skador som åsamkats under vistelsen, skall 2.000 SEK inbetalas i deposition två månader före hyresperiodens start, dvs samtidigt med det resterande hyresbeloppet. Om huset med inventarier lämnas i samma skick som vid ankomsten återbetalas depositionen senast inom en månad efter avslutad hyresperiod. 

4) Rengöring

Hyresgästen skall vid hyresperiodens slut, lämna huset i ett gott skick. Slutstädning är obligatorisk och kostar 1.500:- SEK, som inbetalas tillsammans med hyresbeloppet. 

5) Ansvar

Hyresgästen är ansvarig för det som finns i huset under hyrestiden. Om skador uppstår, skall hyresgästen omedelbart meddela ägaren om detta via e-post eller telefon. Eventuella skador repareras på hyresgästens bekostnad och belastar den inbetalade depositionen.

6) Klagomål

Skulle det mot förmodan uppstå klagomål i samband med hyra av Villa 19, Mas Haut Cagnes, måste dessa meddelas skriftligen, till exempel via e-post till ägaren inom 48 timmar efter att ankomst. För klagomål som rör städning, underrättas ägare omedelbart efter ankomst.

7) Avbokning

Vid uppsägning av hyresavtal tidigare än två månader före början av hyresperioden, utgår 20 % av hyran. Vid uppsägning senast en månad före hyresperiodens början utgår hälften av hyran, dvs 50 %. Vid uppsägning av hyresavtal inom en månad före hyresperiodens början utgår 100% av hyran.

8) Force majeure

Hyresavtalet kan sägas upp från ägarens sida, till följd av force majeure, strejk, epidemisk sjukdom el. liknande.

9) Tryckfel

Ägaren fråntar sig ansvar för eventuella tryckfel.

 

hyresvillkor-2015.pdf